Tarihçe


Meslek Yüksekokulumuz YÖK Başkanlığı'nın 24.05.2011 tarih ve 022015 sayılı yazısıyla ve 05.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında uygun görülerek kurulmuştur.


Borçka Acarlar Meslek Yüksekokuluna önce YÖK Başkanlığı'nın 10.04.2013 tarih ve 18323 sayılı yazısıyla ve 20.03.2013 tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla; Artvin Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Programı Meslek Yüksekokulumuza aktarılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın 10.12.2013 tarih ve 65064 sayılı yazısıyla ve 04.12.2013 tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla; Yapı Denetimi ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programları açılmıştır. Farklı programlarında açılması için çalışmalar sürmektedir.