Yönetim Kurulu


Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ARDIÇ          Yüksekokul Müdürü                                     Başkan

Öğr. Gör. Adalet KESKİN                         Yüksekokul Müdür Yrd.                                Üye

Öğr. Gör. Oğuzhan YILDIZ                       Yüksekokul Müdür Yrd.                                 Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ERYILMAZ            Yüksekokul Kurulunca seçilmiş üye              Üye     

Dr. Öğr. Üyesi Cihan KARA                     Yüksekokul Kurulunca seçilmiş üye              Üye

Dr. Öğr. Üyesi M. Çağatay KORKMAZ    Yüksekokul Kurulunca seçilmiş üye              Üye

Muhammet ERDEM                                Yüksekokul Sekreteri                                    Raportör