Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı

 
Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Öğr. Gör. Şükrü ÖZDEMİR
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 30
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı Enerji Teknikeri
ÖSYM Tipi TYT
Ders Müfredatı Tıklayınız
 

Program Hakkında Bilgi:

Hızla gelişen sanayisi ve artan nüfusuyla orantılı olarak ülkemizin elektrik enerjisine olan gereksinimi her geçen yıl artmaktadır. Elektrik enerjisinin önem kazanması ve geçmişe nazaran enerji talebinin de artması ile yeni enerji üretim santralleri kurulmakta, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ön plana çıkmaktadır. Enerji sektöründeki gelişmelere paralel olarak nitelikli iş gücü ihtiyacı oluşmakta ve program kapsamında enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı alanlarında çalışacak ara elemanlar (enerji/elektrik teknikerleri) yetiştirilmektedir. 

Amaç ve Hedef:

Fosil yakıtlı ve yenilenebilir enerji kaynaklı enerji tesislerinde geleceğin donanımlı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere enerji teknikerleri yetiştirmektir. Plandan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırmacılık becerisi kazanmış, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş uygulamacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışma Alanları:

Program mezunları, sanayide enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili alanlarda iş imkânı bulabilmektedir. Elektrik Enerjisi Üretimi, İletim ve Dağıtımı Programı’ndan mezun olan öğrenciler ‘‘Enerji Teknikeri’’ unvanını alacak ve enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, DSİ, TKİ, TTK, TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK sayılabilir. Bunun dışında bugünlerde pek çok yerli ve yabancı kuruluşlar fuel cell, güneş pilleri, güneş bacaları, biyoenerji, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadır.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar:

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Fizik 

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 

Meteoroloji Mühendisliği 

Uçak Elektrik-Elektronik 

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Uzay Mühendisliği 

Akademik Personel
Öğr. Gör. Şükrü ÖZDEMİR
Öğr. Gör. Adalet KESKİN
Öğr. Gör. Havva KESKİN
Öğr. Gör. Seçkin UYĞUR