Maliye Programı

Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)

Dr. Öğr. Üyesi Salih AYDIN

Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 30
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı Maliye Meslek Elemanı
ÖSYM Tipi TYT
Ders Müfredatı Tıklayınız

Program Hakkında Bilgi:

     Maliye programında kamu sektöründe veya özel sektörde mali konularla ilişkin sorunlara, bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirilecek elemanlar yetiştirilir. Programı başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler Meslek Elemanı Unvanı ile iş hayatına başlayabilmektedir. 

 

Amaç ve Hedef:

     Maliye programının temel amacı, bilginin ve tecrübenin önem kazandığı ve daha rahat yaşayabilmek için daha fazla çalışmanın gerekliliğin mevcut olduğu günümüzde bu standartlara uygun, gerekli bilgilerle donatılmış öğrenciler yetiştirmektir. Mali konularda öğrencilerimizin donanımlı bir hale gelerek çeşitli kamu veya özel kuruluşlarda öğrencilerimizin çalışması amaçlanmaktadır.

 

Çalışma Alanları:

       Maliye programından mezun olan öğrenciler Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Mahalli İdareler, Sayıştay, Bankalar ve özel sektörün değişik kuruluşlarında çalışabilmektedir.

        Maliye Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz daha donanımlı hale gelebilmek için lisans programlarına dikey geçiş haklarına sahiptirler.

Dikey Geçiş Olanakları

Programdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile

-Bankacılık

-Bankacılık ve Finans

-Bankacılık ve Finansman

-Ekonomi

-Gümrük İşletme

-İktisat

-Kamu Yönetimi

-Maliye

-Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

-Sermaye Piyasası

-Sigortacılık

-Uluslararası Finans

-Uluslararası Finans ve Bankacılık

-Uluslararası İşletme

-Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

-Uluslararası Ticaret

-Uluslararası Ticaret ve Finans

-Uluslararası İşletmecilik

-Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

-Uluslararası Ticaret ve Lojistik

-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

-Sigortacılık ve Risk Yönetimi

-Siyaset Bilimi

-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

bölümüne devam edebilirler.

 

Akademik Personel
Dr. Öğr. Üyesi Salih AYDIN
Öğr. Gör. Zeynep KURNAZ ALKAN  

Öğr. Gör. Mehmet Serhat PANCAROĞLU