Yüksekokul Kurulu


 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ARDIÇ             Yüksekokul Müdürü                                                       Başkan

Öğr. Gör. Adalet KESKİN                            Yüksekokul Müdür Yrd.                                                   Üye

Öğr. Gör. Oğuzhan YILDIZ                          Yüksekokul Müdür Yrd.                                                   Üye

Dr. Öğr. Üyesi İlknur BEKEM KARA           İnşaat Bölüm Başkanı                                                     Üye

Öğr. Gör. Harun HACIFAZLIOĞLU              Mülkiyet Kor. ve Güvenlik Bölüm Başkanı (Tedviren)     Üye

Öğr. Gör. Şükrü ÖZDEMİR                           Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı (Tedviren)                  Üye

Öğr. Gör. Volkan KÜÇÜK                             Sosyal Hiz. ve Danışmanlık Bölüm Başkanı (Tedviren) Üye

Öğr. Gör. Salih AYDIN                                  Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı (Tedviren)            Üye

Muhammet ERDEM                                      Yüksekokul Sekreteri                                                     Raportör