Yüksekokul Kurulu

MESLEK YÜKSEKOKUL KURULU

Unvanı, Adı ve Soyadı

Birimdeki Görevi

Kuruldaki Görevi

Görev Süresi

Doç. Dr. Muhammed ARDIÇ

Yüksekokul Müdürü

Başkan

01.10.2018 -

Öğr. Gör. Adalet KESKİN

Müdür Yardımcısı

Üye

10.10.2023 - 10.10.2026

Öğr. Gör. Murat ŞAN  

Müdür Yardımcısı

Üye

09.02.2024 - 09.02.2027

Dr. Öğr. Üyesi İlknur BEKEM KARA

İnşaat Bölüm Başkanı

Üye

01.03.2019 - 01.03.2022

Öğr. Gör. İsmail YILDIZ

Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı

Üye

09.10.2019 - 09.10.2022

Öğr. Gör. Şükrü ÖZDEMİR

Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı (Tedviren)

Üye

21.03.2020 - 21.03.2023

Öğr. Gör. Volkan KÜÇÜK

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölüm Başkanı (Tedviren)

Üye

05.10.2020 - 05.10.2023

Öğr. Gör. Salih AYDIN

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı (Tedviren)

Üye

05.10.2020 - 05.10.2023

Öğr. Gör. Harun HACIFAZLIOĞLU

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı (Tedviren)

Üye

05.10.2020 - 05.10.2023

Muhammet ERDEM

Yüksekokul Sekreteri

Raportör

23.09.2014 -