İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)

Öğr. Gör. Harun HACIFAZLIOĞLU

Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 50
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri
ÖSYM Tipi TYT
Ders Müfredatı Tıklayınız

 

Program Hakkında Bilgi:

İş sağlığı ve güvenliği kayıt, dosyalama, izleme yönetimine hakim, felaket bazlı tüm acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulanmasını yapabilen, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, risk analizleri, çözüm önerileri ve buna bağlı planlama ile bütçelendirmeleri yapabilen elemanların yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve birikimin vermektir.

 

Amaç ve Hedef:

Programın ana hedefi; İşyerlerinde risklerin minimize edilmesi, Sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, Tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, Çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek kaliteli hizmet üretmesi, Herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve işletmenin karlılığı artırmaktır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili değerlere saygılı ve çağdaş uygulamaları benimseyen bireyler yetiştirmeyi hedefler. Mezunları, kamu kurumları ve şirketler tarafından tercih edilen bireyler olması beklenmektedir.

 

Çalışma Alanları:

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, hizmet sektörü ve sanayi kuruluşların ihtiyacı olan İş sağlığı ve Güvenliği hizmetlerine yönelik personel yetiştiren ve iş sağlığı ve güvenliği organizasyonunun iş güvenliği uzmanının bir alt kademesinde, iş güvenliği uzmanı zorunlu olmayan işletmelerde ise işletmenin tüm iş güvenliği hizmetlerini sorumluluğunu üstlenebilecek yetenekte "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştiren bir Programdır.

Dikey Geçiş Olanakları

Programdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile

-Acil Yardım ve Afet Yönetimi

-İşletme

-İş Sağlığı ve Güvenliği

-Sağlık Yönetimi

-Sosyal Hizmet

bölümüne devam edebilirler.