Yüksekokul Yönetim Kurulu


MESLEK YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

Unvanı, Adı ve Soyadı

Kurum/Birimdeki Görevi

Kuruldaki Görevi

Görev Süresi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ARDIÇ

Yüksekokul Müdürü

Başkan

01.10.2018 -

Doç. Dr. Mustafa Çağatay KORKMAZ

Öğretim Üyesi

Üye

03.03.2018 - 03.03.2021

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ERYILMAZ

Öğretim Üyesi

Üye

12.09.2020 - 12.09.2023

Dr. Öğr. Üyesi Cihan KARA

Öğretim Üyesi

Üye

12.09.2020 - 12.09.2023

Öğr. Gör. Adalet KESKİN

Müdür Yardımcısı

Üye

09.10.2020 - 09.10.2023

Öğr. Gör. Oğuzhan YILDIZ  

Müdür Yardımcısı

Üye

09.10.2020 - 09.10.2023

Muhammet ERDEM

Yüksekokul Sekreteri

Raportör

23.09.2014 -