Yüksekokul Yönetim Kurulu

MESLEK YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

Unvanı, Adı ve Soyadı

Kurum/Birimdeki Görevi

Kuruldaki Görevi

Görev Süresi

Doç. Dr. Muhammed ARDIÇ

Yüksekokul Müdürü

Başkan

01.10.2018 -

Doç. Dr. Kadri DOĞAN

Öğretim Üyesi

Üye

03.03.2021 - 03.03.2024

Doç. Dr. İlknur BEKEM KARA

Öğretim Üyesi

Üye

12.09.2020 - 12.09.2023

Dr. Öğr. Üyesi Salih AYDIN

Öğretim Üyesi

Üye

12.09.2020 - 12.09.2023

Öğr. Gör. Adalet KESKİN

Müdür Yardımcısı

Üye

10.10.2023 - 10.10.2026

Öğr. Gör. Murat ŞAN 

Müdür Yardımcısı

Üye

09.02.2024 - 09.02.2027

Muhammet ERDEM

Yüksekokul Sekreteri

Raportör

23.09.2014 -