Sosyal Hizmetler Programı

Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)

Öğr. Gör. Volkan KÜÇÜK

Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 60
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı Sosyal Hizmet Elemanı
ÖSYM Tipi TYT
Ders Müfredatı Tıklayınız

 

Program Hakkında Bilgi:

Sosyal Hizmet; bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşadıkları çevre koşullarında, kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesi ve çözümlenmesini, maddi olan ve maddi olmayan ihtiyaçların karşılanmasını, sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen, mücadeleye dayalı dinamik bir meslektir. Sosyal hizmetler mesleği, sorun çözmeye ve değişime odaklanmıştır.

Sosyal hizmet çalışanları toplumdaki ve hizmet verdikleri bireylerin, ailelerin ve toplulukların yaşamlarındaki dezavantajlı durumları gideren değişim temsilcileridir. Yüksekokulların sosyal hizmetler programından mezun olanlar "Sosyal Çalışmacı Asistanı" ünvanı ile görev yaparlar.

 

Amaç ve Hedef:

Toplumsal yaşam içindeki insanın etkililiğini sağlamak-İnsanın kendi yaşamı ve kaynaklar üzerinde denetim sahibi olmasına ve karar vermesine olanak sağlamak-İnsanın kendi gücünü ve egemenliğini kullanmasına olanak sağlayarak üretkenliğini ve yaratıcılığını harekete geçirmek-Çoğulcu ve katılımcı demokratik toplum yapısı içinde insanca yaşama ve gelişme koşullarını geliştirmek ve Çoğulcu etkileşim dinamiği içinde; insanın ve toplumun gelişme düzeyini, gereksinmelerini karşılama olanaklarını ve sorun çözme yeteneklerini arttırarak yaşam kalitelerini yükseltmek, özgür ve mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktır.

 

Çalışma Alanları:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, Çocuk Yuvaları,  Sevgi Evleri,  Çocuk Evleri,  Kız ve Erkek Yetiştirme Yurtları, Aile Danışma Merkezleri,  Koruyucu Aile Hizmetleri, Yaşlı Huzurevleri,  Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Eğitim Kurum ve Kuruluşları,  Toplum Merkezleri,  Sosyal Yardım Örgütleri,  Sağlık Bakanlığı, Üniversite,  Kamu Hastaneleri ve Özel Hastaneler,Toplum Sağlığı Merkezleri, Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu,  Adalet Bakanlığı,  Islah Evleri, Sokak Çocukları Merkezleri,  Sosyal yardım ve Dayanışmayı Teşvik Vakıfları, Merkezi Yönetimin Merkez ve Taşradaki Halkla İlişkiler Birimleri,  Yerel Yönetimler, Sendikalar,  Sivil Toplum Kuruluşları,  Özellikle Kamu Yararına Çalışan Dernekler,   Vakıflar

 

Dikey Geçiş Olanakları

Programdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile

-Sosyoloji

-Sosyal Hizmet

bölümüne devam edebilirler.

 

Akademik Personel

Öğr. Gör. Volkan KÜÇÜK

 

Öğr. Gör. Emine ATAMAN