Tanıtım


BORÇKA ACARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

Genel Bilgi ve Tarihçe:

Artvin’in Borçka ilçesinde kurulmuş olan Meslek Yüksek Okulumuz 2014 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Bünyesinde Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı,  İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Yapı Denetimi, Sosyal Hizmetler, Maliye ve İnşaat Teknolojisi, Mekatronik, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  programları mevcut olup 25 adet öğretim elemanı ve 1 yardımcı doçent ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Programlar:

  • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

  • İş Sağlığı ve İş Güvenliği

  • Yapı Denetimi

  • Sosyal Hizmetler

  • Maliye

  • İnşaat Teknolojisi

  • Mekatronik

  • Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Barınma, Beslenme, Burs ve Çalışma İmkânları:

İlçemizde üniversite öğrencilerimizin barınabileceği Kredi Yurtlar Kurumuna ait 150 kişilik(100 erkek-50kız) öğrenci yurdu bulunmaktadır. Ayrıca Acarlar firması tarafından 500 kişilik kız ve erkek öğrenci yurdu yapılması planlanmaktadır. Bununla birlikte, ilçede öğrenciler istenilen nitelikte kiralık ev bulabilmektedirler. Gelecek öğrencilerimizin yemek ihtiyacı ilçede bulunan anlaşmalı lokantalar aracılığıyla karşılanacaktır. Üniversitemiz genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kısmi zamanlı çalışma imkânı, yemek bursu, KYK bursu ve A. Nihat Gökyiğit Vakfı bursu verilebilmektedir.

Sosyal, Kültürel, Spor ve Öğrenci Değişimi İmkânları:

Öğrencilerimiz sosyal, kültürel ve spor ihtiyacını karşılamak için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde çeşitli etkinlikler yürütülmekte ve Yüksekokulumuz da bu etkinliklere katılarak okulumuzu temsil etmektedir. Borçka ilçesinde bulunan kapalı ve açık spor salonlarından Borçka Acarlar MYO öğrencileri de aktif bir şekilde faydalanmaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz ve personelimiz ilçede düzenlenen voleybol, futbol ve masa tenisi turnuvalarına katılmaktadırlar.

Öğrencilerimiz; Avrupa Birliği ve EFTA (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) gibi ülkelerde öğrenim ve staj amacıyla karşılıklı değişiminin yapıldığı Erasmus Programı,  dünyanın diğer bölgelerindeki ülkeler ile değişim programının gerçekleştirildiği Mevlana Programı ve ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi yapılan Farabi programı;  aracılığıyla yurt içi ve dışında öğrenim tecrübesi edinebilirler.

Araştırma İmkânları:

Üniversitemiz kütüphanesi tarafından sağlanan elektronik bilgi kaynakları aracılığı ile ücretsiz olarak elektronik kitap, dergi ve tez gibi kaynaklara erişim sağlanabilmektedir.  Ayrıca yüksekokulumuzda ücretsiz olarak kullanılabilen bilgisayar laboratuvarı oluşturulacaktır.

Tel:

0466 2151030 /1702-1703

Faks:

04662151031

E-Posta:

borckamyo@artvin.edu.tr

Web Adresi:

Tıklayınız

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Genel Bilgi:

Hızla gelişen sanayisi ve artan nüfusuyla orantılı olarak ülkemizin elektrik enerjisine olan gereksinimi artmaktadır. İşte bu nedenle, üretiminden tüketimine kadar geçen süreç içerisinde elektrik enerjisinin verimli ve tasarruflu bir şekilde harcanmasına dikkat edilmelidir. Ülkemizin elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı, iletimi ve verimli bir şekilde hizmet verecek olan iyi yetişmiş ara eleman gücüne gereksinimi gün geçtikçe artmaktadır.

Programın Amacı:

Fosil yakıtlı ve yenilenebilir enerji kaynaklı enerji tesislerinde geleceğin donanımlı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere enerji teknikerleri yetiştirmektir. Plandan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırmacılık becerisi kazanmış, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş uygulamacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Misyon ve Vizyon: 

Ülkemizin gelişen sektörleri, elektrik, enerji vb. alanlarında istihdam edilmek üzere, kamu sektörü ve özel sektöre uluslararası standartlarda bilgiyle donatılmış seçkin adaylar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Üretim, iletişim, yayım ve evrensel değerlere saygılı ve çağdaş yönetim konularını benimseyen bilginin kullanılması yeteneklerine sahip birey yetiştirmeyi hedefler. Mezunları, şirketler tarafından tercih edilen ve uluslararası şirketler tarafından arzu ile işe alınan bireyler olması beklenmektedir.

İş İmkânları:

Elektrik-Enerji programından mezun olan öğrencilerimiz “Elektrik Teknikeri” unvanını almaktadır. Program mezunları, sanayide enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili alanlarda iş imkânı bulabilmektedir. Öğrenci alınması önerilen Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı’ndan mezun olan öğrenciler ‘‘Enerji Teknikeri’’ unvanını alacak ve enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE), EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, DSİ, TKİ, TTK, TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK sayılabilir. Bunun dışında bugünlerde pek çok yerli ve yabancı kuruluşlar fuel cell, güneş pilleri, güneş bacaları, biyoenerji, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadır.

Derece

Ön lisans

Süre

2 yıl

Puan Türü

YGS-1

Kontenjan

Normal Öğretim: 51, İkinci Öğretim: -

Eğitim Dili

Türkçe

Staj Durumu

Var / 30 İş Günü

Ders Programı

Tıklayınız

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Genel Bilgi: 

Programın ana hedefi; İşyerlerinde risklerin minimize edilmesi, sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek kaliteli hizmet üretmesi, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve işletmenin karlılığı artırmaktır.

Misyon ve Vizyon: 

İş sağlığı ve güvenliği kayıt, dosyalama, izleme yönetimine hâkim, felaket bazlı tüm acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulanmasını yapabilen, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, risk analizleri, çözüm önerileri ve buna bağlı planlama ile bütçelendirmeleri yapabilen elemanların yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve birikimin vermektir.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili değerlere saygılı ve çağdaş uygulamaları benimseyen bireyler yetiştirmeyi hedefler. Mezunları, kamu kurumları ve şirketler tarafından tercih edilen bireyler olması beklenmektedir.

Programın Amacı:

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, hizmet sektörü ve sanayi kuruluşların ihtiyacı olan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine yönelik personel yetiştiren ve iş sağlığı ve güvenliği organizasyonunun iş güvenliği uzmanının bir alt kademesinde, iş güvenliği uzmanı zorunlu olmayan işletmelerde ise işletmenin tüm iş güvenliği hizmetlerini sorumluluğunu üstlenebilecek yetenekte "iş sağlığı ve güvenliği teknikeri" yetiştiren bir programdır.

İş İmkânları:

Günümüzde çalışan sağlığına verilen önem ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturma; iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır. Bu nedenle bütün sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği insan kaynakları ihtiyacı doğmuş ve gittikçe de artmaktadır. Son mevzuat değişiklikleri ile iş sağlığı ve güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası sınavda başarılı olmaları durumunda “iş güvenliği uzmanı” olmalarının önünü açmıştır. Mezun olan öğrencilerimiz büyük bir bölümü özel sektörde (hizmet sektörü ve sanayinin tüm iş kollarındaki kurum ve kuruluşlar) tekniker veya iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaktadırlar. Kamu kuruluşlarında da çalışma imkânı vardır.

Derece

Ön lisans

Süre

2 yıl

Puan Türü

YGS-2

Kontenjan

Normal Öğretim: 51, İkinci Öğretim: -

Eğitim Dili

Türkçe

Staj Durumu

Var / 30 İş Günü

Ders Programı

Tıklayınız

Yapı Denetimi

Genel Bilgi: 

İnşaat sektörü bütün ekonomilerde lokomotif görevi yapmasından dolayı, her zaman önemli teşvikler ve yatırımların kaçınılmaz olduğu odak bir sektördür. Dolayısıyla inşaat sektörü istihdam artışında etken rol oynayacaktır.

Programın Amacı:

Ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektöründe ihtiyaç duyulan ara kademe çalışan eksikliğini gidermek, gerekli mesleki bilgi ve donanıma sahip, yapı denetimi ve inşaat konularında uzman nitelikli teknikerler yetiştirmektir.

Misyon ve Vizyon: 

Teknolojik gelişmelerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi almış, uygulama yeteneği kazanmış, malzemeyi tanıyan, üretim tekniklerinde bilgisi olan, mesleğiyle ilgili çizim ve normları kullanabilen mesleki problemleri çözebilecek bilgi ve beceriye sahip, çağdaş aygıtları kullanabilen, ön lisans düzeyinde diplomaya sahip mezunlar yetiştirmektedir.

İş İmkânları:

Yapı Denetimi Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler “yapı denetimi teknikeri” unvanı alarak mezun olurlar.

Mezun olan öğrencilerimiz,  12.08.2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği” uyarınca, mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında hazırlanan projelerin mevzuata uygunluğunu, detay ve hesapların doğruluğunu ve proje sahiplerinin sicil durum belgelerinin varlığını denetleyen kontrol firmalarında görev alabilirler. Bu programdan mezun olacak öğrencilerin Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde  hizmet veren özel kuruluşlarda (Yapı Denetim Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri, Proje Büroları) iş bulmaları veya çeşitli devlet kuruluşlarında çalışmaları mümkün olacaktır.

Programdan mezun olan öğrenciler  ÖSYM'nin yapmış olduğu DGS ile lisans programlarında eğitim ve öğretime devam edebilirler.

Derece

Ön lisans

Süre

2 yıl

Puan Türü

YGS-1

Kontenjan

Normal Öğretim: 51-, İkinci Öğretim: -

Eğitim Dili

Türkçe

Staj Durumu

Var / 30 İş Günü

Ders Programı

Tıklayınız

Sosyal Hizmetler

Program Hakkında Bilgi:

Sosyal Hizmet; bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşadıkları çevre koşullarında, kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesi ve çözümlenmesini, maddi olan ve maddi olmayan ihtiyaçların karşılanmasını, sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen, mücadeleye dayalı dinamik bir meslektir. Sosyal hizmetler mesleği, sorun çözmeye ve değişime odaklanmıştır.

Sosyal hizmet çalışanları toplumdaki ve hizmet verdikleri bireylerin, ailelerin ve toplulukların yaşamlarındaki dezavantajlı durumları gideren değişim temsilcileridir. Yüksekokulların sosyal hizmetler programından mezun olanlar "Sosyal Çalışmacı Asistanı" ünvanı ile görev yaparlar.

Amaç ve Hedef:

Toplumsal yaşam içindeki insanın etkililiğini sağlamak-İnsanın kendi yaşamı ve kaynaklar üzerinde denetim sahibi olmasına ve karar vermesine olanak sağlamak-İnsanın kendi gücünü ve egemenliğini kullanmasına olanak sağlayarak üretkenliğini ve yaratıcılığını harekete geçirmek-Çoğulcu ve katılımcı demokratik toplum yapısı içinde insanca yaşama ve gelişme koşullarını geliştirmek ve Çoğulcu etkileşim dinamiği içinde; insanın ve toplumun gelişme düzeyini, gereksinmelerini karşılama olanaklarını ve sorun çözme yeteneklerini arttırarak yaşam kalitelerini yükseltmek, özgür ve mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktır.

İş İmkânları:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, Çocuk Yuvaları,  Sevgi Evleri,  Çocuk Evleri,  Kız ve Erkek Yetiştirme Yurtları, Aile Danışma Merkezleri,  Koruyucu Aile Hizmetleri, Yaşlı Huzurevleri,  Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Eğitim Kurum ve Kuruluşları,  Toplum Merkezleri,  Sosyal Yardım Örgütleri,  Sağlık Bakanlığı, Üniversite,  Kamu Hastaneleri ve Özel Hastaneler,Toplum Sağlığı Merkezleri, Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu,  Adalet Bakanlığı,  Islah Evleri, Sokak Çocukları Merkezleri,  Sosyal yardım ve Dayanışmayı Teşvik Vakıfları, Merkezi Yönetimin Merkez ve Taşradaki Halkla İlişkiler Birimleri,  Yerel Yönetimler, Sendikalar,  Sivil Toplum Kuruluşları,  Özellikle Kamu Yararına Çalışan Dernekler,   Vakıflar

Derece

Ön lisans

Süre

2 yıl

Puan Türü

YGS-5

Kontenjan

Normal Öğretim: 51-, İkinci Öğretim: -

Eğitim Dili

Türkçe

Staj Durumu

Var / 30 İş Günü

Ders Programı

Tıklayınız

Maliye
 

Genel Bilgi: 

Maliye programında kamu sektöründe veya özel sektörde mali konularla ilişkin sorunlara, bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirilecek elemanlar yetiştirilir. Programı başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler Maliye Meslek Elemanı Unvanı ile iş hayatına başlayabilmektedir. 


Programın Amacı:

Maliye programının temel amacı, bilginin ve tecrübenin önem kazandığı ve teknolojik gelişmenin hızlı bir ivmeyle devam ettiği günümüzde bu standartlara uygun, gerekli bilgilerle donatılmış Maliye Meslek Elemanları yetiştirmektir. Programımızdan mezun olan öğrencilerin iş yaşamlarında bilgi eksikliği çekmemeleri ve başarılı olabilmek için ihtiyaç duydukları temel donanımlara sahip olmalarını hedeflenmektedir.


Misyon ve Vizyon: 

Misyonumuz; çağın gerekliliklerine uyum sağlamış,  mesleki bilgisi yeterli, kendini geliştirmeye açık, ülkesine, çalışacağı kurum ve kuruluşlara dürüst bir şekilde hizmet edecek Maliye Meslek Elemanları yetiştirmektir.

Vizyonumuz; uzun vadede ilgili programa yönelen öğrencilerin en çok tercih ettiği güzide programlardan biri olmak ve bu çerçevede bağlı bulunduğumuz üniversitemizle birlikte, nitelik olarak hızla büyümektir.


İş İmkânları:

Maliye programından mezun olan Maliye Meslek Elemanları Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Mahalli İdareler, Sayıştay, Bankalar ve özel sektörün değişik kuruluşlarında çalışabilmektedir. Kısaca bünyesinde muhasebe birimi bulunan her türlü tüzel kişilik için bir istihdam kaynağıdırlar.

Programdan mezun olan öğrenciler  ÖSYM'nin yapmış olduğu DGS ile ilgili lisans programlarında eğitim ve öğretime devam edebilmektedirler.

Derece

Ön lisans

Süre

2 yıl

Puan Türü

YGS-6

Kontenjan

Normal Öğretim: 41-, İkinci Öğretim: -

Eğitim Dili

Türkçe

Staj Durumu

Var / 30 İş Günü

Ders Programı

Tıklayınız

İnşaat Teknolojisi

Program Hakkında Bilgi:

  İnşaat Teknolojisi Programı; iki yıllık olup, inşaat uygulamaları, teorisi, yapım teknikleri ve malzemeler hakkında öğretim veren teknik bir programdır. Bu programı başarı ile tamamlayan inşaat teknikeri ünvanı alarak mezun olur.

Amaç ve Hedef:

  Bilimsel ve teknolojik gelişime uyum sağlayabilecek, kaliteli üretimi gerçekleştirebilecek, yüksek nitelikli ara insan gücünü yetiştirme misyonuna sahip bölümümüzde, eğitim amaçlarımız; inşaat konularında iyi eğitilmiş, inşaat projelerini el ya da bilgisayar ile çizebilen, metraj, keşif ve hakediş konularında bilgili, iletişim becerileri gelişmiş ve sosyal ilişkilerde başarılı teknik elemanlar yetiştirmektir.
 

  Mezunların yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hakediş düzenlemeleri, şantiye iş planlarının hazırlanması, yapıların güvenilir ve projesine uygun olarak yapılması ve diğer mühendislik teknolojisine ilişkin çalışmalar için yeterli teorik ve pratik bilgi düzeyinde olmaları beklenir.
 

İş İmkânları:

  İnşaat teknikerleri; baraj, yol, hava alanı, konut vb. yapı inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu ya da yerel yönetimlerde teknik eleman olarak görev alan meslek grubunu oluştururlar.

  İnşaat Teknikerleri; kendi işletmesini kurup işletebilecek bir güven duygusu ile donanmış; proje, yapı, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşları ile ilgili mevzuatı bilen halk ile ilişki kuracak niteliklere sahip olmalıdır.

Derece

Ön lisans

Süre

2 yıl

Puan Türü

YGS-1

Kontenjan

Normal Öğretim:4-, İkinci Öğretim: -

Eğitim Dili

Türkçe

Staj Durumu

Var / 30 İş Günü

Ders Programı

Tıklayınız

Mekatronik


Program Hakkında Bilgi:

Mekatronik; ev teknolojilerinden ileri tıbbi cihazlara, bilgisayar kontrollü tezgâhlardan robotlara kadar oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu sahadaki hızlı gelişmeye paralel olarak, yetişmiş elemana olan ihtiyaç ve istihdam açığı sürekli artmaktadır. Mekatronik programı bu ihtiyacı karşılamak üzere açılmış Mekatronik Teknikerleri yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Amaç ve Hedef:

Son zamanlarda elektronik, bilgisayar ve kontrol sistemlerinde çok hızlı gelişmeler yaşanmıştır. Bunun sonucu olarak, hemen hemen bütün alanlarda bilgisayar kontrollü sistemler yaygınlaşmıştır. Günümüzde sadece mekanik olarak çalışan sistemler yok denecek kadar azdır. Tasarımda,üretimde, bakım ve onarımda yapay zeka tekniklerinin uygulamasına geçilmiştir. Dolayısıyla gelişmiş ürünlerin tasarımı, üretimi, bakım ve onarımı bir tek konu olmaktan çıkmıştır. Program mekatronik sistemlerin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesini amaçlamaktadır.

Çalışma Alanları:

Mekatronik sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler. Örnekler : Elektronik Otomasyon Firmaları Cihaz geliştirmekle uğraşan ARGE firmları Test ve kontrol şirketleri Elektronik güvenlik sistemleri geliştiren şirketler. Otomobil parçası üreten fabrikalar Otomobil üreten fabrikalar Bilgisayar servis şirketleri Hidrolik Pnömatik devre tasarımı firmaları Robot bakım ve onarım firmaları

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar:

Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, İmalat Mühendisliği, Kontrol Öğretmenliği, Makine Mühendisliği, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Uzay Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Sınavsız Yerleşebilecek OrtaÖğretim Programları

Bilgisayarlı Nümerik Kontrol 

Denizcilik (Makine Zabitliği)

Endüstriyel Mekanik

Endüstriyel Otom. Tekn.

Endüstriyel Otom. Tek. (Elektr)

Endüstriyel Otom. Tek. (Mekanik/Mak)

Gemi Makineleri

Hidrolik ve Pnömatik

Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi

İş Makineleri

İş Makineleri Bakım ve Onarım

İş Makineleri Operatörlüğü

Kalıp / Kalıpçılık

Konfeksiyon Mak. Bakım ve Onarım

Makine

Metal

Mekatronik

Metal İşleri

Metal Teknolojisi

Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi)

Mikroteknik

Motor

Motorlu Araçlar Teknolojisi

Nümerik Kontrollü Makineler (CNC)

Otomotiv Teknolojisi

Tekstil Tekn. (Tekstil Mekatroniği)

Tesviye

Teknik Alt Yapı ve Laboratuvar İmkânları:

Makine Atölyesi, Elektrik ve Elektronik Laboratuarı, bilgisayar Laboratuarı ile üniversitemiz bünyesindeki otomasyon ve kontrol laboratuarından yararlanılacaktır. Gelişmiş sistemlerden oluşan mekatronik atölyesi oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde, mekatronik sistemler üreten sanayi kuruluşlarıyla entegre eğitim konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir. Böylece mekatronik programı öğrencilerinin, ilgili kuruluşlarla yapılan protokole bağlı olarak pratik eğitimlerinin belli bir kısmını bu kuruluşlarda yapma imkanı sağlanmış olacaktır.

Kontrol Ve Otomasyon Teknolojileri

Program Hakkında Bilgi:

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi uygulamaları, dünyada ve ülkemizde  endüstriden tarıma çok geniş bir alana yayılmış, disiplinler arası bir alandır. Yüksek performanslı cihazlar ve makineler Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi ile oluşturulduğu için, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi son yıllarda giderek popüler olmuştur. Gelecekte Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, tasarım yöntemlerini geliştirecek, verimliliği, enerji tasarrufunu artıracak, kullanımı kolay ara yüzeyler sayesinde insan faktörünün etkililiğini artıracaktır. 

Program  dersleri, Artvin Coruh Üniversitesi Öğretim üyeleri ve Öğretim görevlileri tarafından yürütülmektedir.

Amaç ve Hedef:

Bu programın amacı, elektrik ve kontrol sistemleri bir bütün olarak ele alınıp tasarım ve uygulama ile ilgili çözüm üretmek ve endüstriyel uygulama alanlarında kontrol sistemlerinde ihtiyaç duyulan ara insan gücü yetiştirmektir. Ayrıca, güncel üretim teknolojileri ve talaşlı makine üretimi sanayi sektöründe çalışacak nitelikli insangücü yetiştirilmesi de hedeflenmektedir

Çalışma Alanları:

Programdan mezun olacak öğrenciler, dört dönemden oluşan öğrenimleri boyunca aldıkları (Matematik, Bilgisayar, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Teknik Resim, Tasarım,  Bilgisayar Destekli Üretim, Üretim Teknolojisi, Otomatik Kontrol, CNC Makineleri, Mekanik gibi)  derslerle mekanik, elektrik ve elektronik teçhizatları montajı-bakımı-onarımı alanlarında bilgi ve beceri kazanacaklardır.   

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi önlisans (uzaktan eğitim) programından mezun olan öğrenciler  “Kontrol ve Otomasyon Teknikeri" ünvanı alabilecekler ve bu ünvanla, fabrikaların imalat süreçlerinde kontrol ile ilgili çeşitli proseslerde çalışma imkanı bulabileceklerdir. Yine, endüstriyel üretim yapan ve otomasyon teknolojilerinin kullanıldığı her alanda tekniker olarak  istihdam edilebilecektir 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar:

Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

Elektrik Mühendisliği

Elektrik Öğretmenliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik Öğretmenliği

Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

İmalat Mühendisliği

Kontrol Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Öğretmenliği

Meteoroloji Mühendisliği

Uçak Elektrik-Elektronik Üretim Mühendisliği