Sosyal Hizmetler Programımızca Murgul Huzurevine Teknik Gezi Kapsamında Ziyeret Gerçekleştirildi.

13 Aralık 2022, Salı 210

 

Meslek Yüksekokulumuz Sosyal Hizmet Programı olarak Murgul Huzurevine teknik gezi kapsamında ziyarette bulunuldu.

Toplumsal yapıyı ayakta tutan dinamiklerden birisi kuşakların birbirlerine yönelik tutum ve davranışlarıdır. Sahip oldukları potansiyel nedeniyle gençlerin yaşlılara dönük bakış açıları toplumsal yapının gelişiminde rol oynayan önemli bir belirleyicidir. Yaşlılar ise tecrübeleri ve gelecek nesillerin yetiştirilmesindeki rolleri nedeniyle toplumsal yapı açısından yeri doldurulamaz fonksiyonlar icra etmektedirler. Dolayısıyla, büyük ebeveynler ile torunlar arasındaki zincirin kırılmasının toplumsal yapıda onarılması güç yaralar açacağı söylenebilir.

Bu düşünceler ile hem meslek elemanı hem de toplumun bir parçası olan öğrencilerimizle 16/11/2022 tarihinde Murgul Huzurevi’ne bir ziyarette bulunduk. Ziyaretimizi Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu adına Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü Bölüm Başkanı Volkan KÜÇÜK, Yaşlılar ile Sosyal Hizmet Dersi öğretim sorumlusu Öğr. Gör. Nurullah YELBOĞA ve 34 öğrencimizle gerçekleştirdik. Bizleri kurum müdür vekili Kerem ALPAYDIN karşıladı. Kurum hakkında genel bilgiyi kendilerinden edindik. Kurumda hizmet alan 38 yaşlı bireyin ve yaşlılarımıza hizmet veren iki idari personel, bir sosyal çalışmacı, bir fizyoterapist, bakım elemanları, bir hemşire ve temizlik personelleri olduğu bilgisini aldık.

Daha sonra öğrencilerimizle birlikte kurumda bulunan bütün yaşlılarımız ile görüşme gerçekleştirdik. Yaşlılar ile Sosyal Hizmet Dersi sorumlu öğretim elemanımızın daha önceden hazırlamış olduğu ‘Yaşlı Bireylerin Huzurevi Deneyimleri’ ni ortaya çıkarmaya yönelik soruları yaşlılarımızın iznini alarak kendilerine yönelttik. Öğrencilerimizin çoğunluğunun 65 yaş üzerini yaşlı olarak değerlendirdiğini, yaşlıların düşüncelerini muhafazakâr olarak algıladıklarını, huzurevleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve yaşlılara aile fertleri tarafından daha iyi bakılacağı düşüncesine sahip olduklarını bu süreç içerisinde fark etmiş olduk. Kurumda ki bütün yaşlılarımız ile görüşme gerçekleştirdikten sonra kurum müdür yardımcısı aynı zamanda Sosyal Çalışmacı olan Zeynep ÇETİNKAYA kurum işleyişini, meslek elemanı olarak sorumluluklarını ve deneyimlerini öğrencilerimiz ile paylaştı. Edindiğimiz bilgiler ve gözlemlerimiz sonucunda kurumda çalışan kişilerin yaşlılarımızın maksimum refahını gözeterek hareket ettikleri sonucuna vardık. Son olarak yaşlılarımızla birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik. Kurumda bizlerle ilgilenen bütün personele ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.