Maliye Programı


 
1.Yarıyıl Ders Planı
 
 
 
Ders Kodu
Ders Adı
T+U
Zorunlu/Seçmeli
AKTS
AİTB 101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
2+0
Zorunlu
2
MLY 103
Matematik
3+0
Zorunlu
4
ENF 103
Bilgisayar-I
2+1
Zorunlu
4
MLY 109
Temel Hukuk
2+0
Zorunlu
3
MLY 101
Ekonomi-I
2+0
Zorunlu
3
MLY 105
Genel Muhasebe
2+1
Zorunlu
4
MLY 107
Kamu Maliyesi
2+0
Zorunlu
3
MLY 111
Genel İşletme
3+0
Zorunlu
3
TDB 101
Türk Dili-I
2+0
Zorunlu
2
YDB 101
İngilizce-I
2+0
Zorunlu
2
 
 
 
Toplam AKTS
30
 
 
 
 
 
 
2.Yarıyıl Ders Planı
 
 
 
Ders Kodu
Ders Adı
T+U
Zorunlu/Seçmeli
AKTS
AİTB 102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
2+0
Zorunlu
2
MLY 102
Borçlar Hukuku 
2+0
Zorunlu
3
MLY 104
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
2+1
Zorunlu
4
MLY 106
Ekonomi-II
2+0
Zorunlu
3
MLY 108
İstatistik
2+0
Zorunlu
3
MLY 110
Vergi Teorisi ve Politikası
2+0
Zorunlu
3
ENF 106
Bilgisayar-II
2+1
Zorunlu
4
MLY 112
Sektör Uygulaması-I
0+0
Zorunlu
4
TDB 102
Türk Dili-II
2+0
Zorunlu
2
YDB 102
İngilizce-II
2+0
Zorunlu
2
 
 
 
Toplam AKTS
30
 
 
 
 
 
 
3.Yarıyıl Ders Planı
 
 
 
Ders Kodu
Ders Adı
T+U
Zorunlu/Seçmeli
AKTS
MLY 201
Bilgisayarlı Muhasebe
3+1
Zorunlu
5
MLY 203
Bütçe Teorisi ve Politikası
2+0
Zorunlu
3
MLY 205
Mali Tablolar Analizi
2+0
Zorunlu
3
MLY 207
Ticaret Hukuku
2+0
Zorunlu
3
MLY 209
Vergi Hukuku
2+1
Zorunlu
4
1
Seçmeli 1 (4 ders)
2+0
Seçmeli
12
 
 
 
Toplam AKTS
30
 
Seçmeli Dersler
 
 
 
MLY 251
Gümrük Mevzuatı
2+1
Seçmeli
3
MLY 253
Yerel Yönetimler Maliyesi
2+0
Seçmeli
3
MLY 255
Mesleki Yabancı Dil-I
2+0
Seçmeli
3
MLY 257
Davranış Bilimleri
2+0
Seçmeli
3
MLY 259
Devlet Borçları
2+0
Seçmeli
3
MLY 261
Sermaye Piyasası
2+0
Seçmeli
3
MLY 263
Uluslararası Mali Kurumlar
2+0
Seçmeli
3
MLY 265
Yönlendirilmiş Çalışma-I
2+0
Seçmeli
3
MLY 267
Uygulamalı Matematik-I
3+0
Seçmeli
0
 
4.Yarıyıl Ders Planı
 
 
 
Ders Kodu
Ders Adı
T+U
Zorunlu/Seçmeli
AKTS
MLY 202
Maliyet Muhasebesi
3+0
Zorunlu
3
MLY 204
Şirketler Muhasebesi
2+1
Zorunlu
3
MLY 206
Maliye Politikası
2+0
Zorunlu
3
MLY 208
Türk Vergi Sistemi
2+1
Zorunlu
3
MLY 210
Türkiye Ekonomisi
2+0
Zorunlu
2
MLY 212
Sektör Uygulaması-II
0+0
Zorunlu
4
2
Seçmeli 2 (4 ders)
2+0
Seçmeli
12
 
 
 
Toplam AKTS
30
 
Seçmeli Dersler
 
 
 
MLY 252
Yönlendirilmiş Çalışma-II
2+0
Seçmeli
3
MLY 254
Ticari Belgeler
2+0
Seçmeli
3
MLY 256
Avrupa Birliği ve Türkiye
2+0
Seçmeli
3
MLY 258
Banka Muhasebesi
2+0
Seçmeli
3
MLY 260
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
2+0
Seçmeli
3
MLY 262
Elektronik Ticaret ve Vergilendirme
2+0
Seçmeli
3
MLY 264
Mesleki Yabancı Dil-II
2+0
Seçmeli
3
MLY 266
Muhasebe Denetimi
2+0
Seçmeli
3
MLY 268
Uygulamalı Matematik-II
3+0
Seçmeli
0